Viết tốt hơn

Chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệp giúp bạn viết tốt hơn!

Showing: 11 - 20 of 62 Articles
google xep hang mot website 1

Bạn không cần TÀI NĂNG để trở thành một cây viết, thứ bạn cần là THỰC HÀNH KỶ LUẬT

“Mình cảm thấy bản thân thật kém cỏi, chắc mình không thể viết hay được, mình không có tài năng trong lĩnh vực này. Mình chỉ viết cho vui, viết để giải tỏa bản thân thôi chứ để kiếm tiền từ nó thì chắc không …