Viết blog chuyên nghiệp giúp mình nhận được những công việc viết lách xịn xò
Dịch vụ

Sản xuất, sáng tạo nội dung truyền thông và tiếp thị

Hơn 5 năm làm trong lĩnh vực marketing và viết lách, mình đã thực hiện các hạng mục công việc liên quan đến sản xuất, sáng tạo nội dung cho rất nhiều thương hiệu. Thời gian vừa qua, bên cạnh việc viết blog trên Chuyện của Trà mình vẫn duy trì công việc viết lách …