Tổng hợp

Showing: 31 - 38 of 38 Articles
Untitled design 10

Dành cho những bạn muốn trở thành food content writer – Nhưng không biết bắt đầu từ đâu

Monica Bhide – nhà văn thực phẩm, tác giả của cuốn sách nấu ăn Modern Spice nổi tiếng là một minh chứng rõ ràng nhất về việc trở thành một food content writer chỉ có 1% là cảm hứng còn lại 99% là mồ hôi …